Школа 24, м. Тернопіль

Інтелектуальний КЛУБ Горизонт

youtube

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 [8 Голоса (ів)]

    Література українського романтизму

       1. Український романтизм сформувався у

       А 70-х роках ХVІІІ ст.                            Б 50 – 60-х роках ХVІІІ ст.                           

       В 20 – 40-х роках ХІХ ст.                       Г 20 – 40-х роках ХХ ст. 

 

       2. В Україні існували такі осередки романтичного руху:

       А харківська школа, «Руська трійця», київська школа

       Б харківська школа, петербурзька школа, київська школа

       В львівська школа, київська школа, харківська школа

       Г петербурзька школа, «Руська трійця», київська школа

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 [8 Голоса (ів)]

     1. Справжнє прізвище Марка Вовчка

     А  Микола Гоголь

     Б  Марія Вілінська

     В  Костянтина Малицька

     Г  Марко Кропивницький

     2. Епізод приїзду панночки й обрання Устини покоївкою в сюжеті твору «Інститутка» є

     А  зав’язкою

     Б  кульмінацією

     В  експозицією

Г  розв’язкою

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.61 [9 Голоса (ів)]

     1. Пантелеймон Куліш є

     А   автором першого драматичного твору в українській літературі

     Б  зачинателем нової української літератури

     В  основоположником нової української літератури

     Г  автором першого історичного роману в українській літературі

    2. Псевдонімом Ратай підписував деякі свої твори

     А  Т. Шевченко

     Б  І. Котляревський

     В  П. Куліш

     Г  Г. Квітка  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.92 [19 Голоса (ів)]

1. Установіть відповідність між героєм роману «Чорна рада» П. Куліша та його портретною характеристикою. 

1 Василь Невольник                  А Високий і вродливий; а по кармазинах скрізь комір і поли, гаптовані                                                      золотом; вверху кирея, підбита соболем; підпиравсь срібною                                                                булавою.

2  Михайло Черевань                Б По одежі і по сивій бороді, сказать би, піп, а по шаблюці під рясою,                                                       по пістолях за поясом – старий «козарлюга».

3 Іван Шрам                             В Був тяжко грошовитий да й веселий пан із козацтва... Після війни й                                                       сів хутором.

4 Іван Брюховецький                Г Дідусь такий мізерний… невеличкий, похилий, очі йому позападали.

                                               Д Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних                                                                штанях... Хіба по шаблі можна було догадатися, що воно щось не                                                          просте: шабля аж горіла од золота...

2. Установіть відповідність між героєм роману «Чорна рада» П. Куліша і його характеристикою. 

1 Божий чоловік                 А Чоловічок сей був у короткій старенькій свитині, у полотняних                                                               штанях... Хіба по шаблі можна б догадатися, що воно щось не                                                               просте: шабля аж горіла од золота...

2 Михайло Черевань          Б Нехай той гине, на кого Господь показав перстом своїм! Чужою                                                             смертю я волі купувати не хочу.

3 Іван Брюховецький         В Гарячий був чоловік і не всидів би у своїй парафії, чуючи, як ллється                                                     рідна йому кров за безбожний глум польських консистентів і                                                                 урядників над українцями.

4 Яким Сомко                    Г А що нам, бгате, до Вкраїни? Я сидів би ліпше дома та їв би хліб-сіль                                                      з упокоєм.

Д Темний він був на очі, а ходив без проводиря у латаній свити

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.45 [10 Голоса (ів)]

Запишіть відповідь словом, словосполученням чи реченням.

Народна творчість. Давня література. Г. Сковорода

Особливістю жанру балади є ___________________________________________________________________

До жанру балади належать народні твори (запишіть 2–3 назви) ______________________________________

У народній пісні «Цвіте терен, цвіте терен» провідним є мотив ______________________________________

Твори «Цвіте терен», «Місяць на небі, зіроньки сяють», «За городом качки пливуть» за родовою ознакою належать до _________________________________________________________________________________

Книгою Книг називають твір ___________________________________________________________________

Притчі про блудного сина та про сіяча входять до _________________________________________________

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 4.39 [9 Голоса (ів)]

Як, згідно з фольклорними творами, український народ розуміє сутність справжньої любові? Яку мудрість із цих творів ви візьмете у своє життя?

Які моральні цінності оспівано в українських родинно-побутових піснях?

Чому в усьому світі Біблію вважають вічним джерелом мудрості й порад у житті?

Чому Біблію називають Книгою Книг?

Чому «Повість минулих літ» називають велетенською історичною епопеєю?

Які ідеали втілено в «Повчанні» Володимира Мономаха?

0