Школа 24, м. Тернопіль

Інтелектуальний КЛУБ Горизонт

youtube

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 3.80 [5 Голоса (ів)]

Форма:

from tkinter import*
root = Tk()
root.geometry('500x500')

Напис:

Ім'я = Label(root, text = 'Hello, World!', font = 'Arial 18')
Ім'я.pack()  

Поле для введення:

Ім'я = Entry(root, font = 'Arial 16')
Ім'я.pack()

 

Кнопка:

Ім'я = Button(root, text = 'ok', width = 10, height = 1, font = 'Arial 16',command=Ім'я_click)
Ім'я.pack()

або  Ім'я.place(x=10, y=10, width = 10, height = 10)

Вікно повідомлення:

from tkinter import messagebox

messagebox.showinfo(заголовок, текст)

 

Підключення нестандартних математичних дій    from math import*

 

Подія

Виведення даних в Entry:

def Ім'я_click():

    a=float(e1.get())
    e2.delete(0, END)
    e2.insert(0, str(a**3))

Виведення даних в Label:

def Ім'я_click():
    a=float(e1.get())
    b=a**3
    Ім'я ['text']=b

Виведення даних у вікні повідомлення:

def Ім'я_click():
    a=float(e1.get())
    b=a**3
    messagebox.showinfo('заголовок', b)

 

Елементи вибору. Перемикачі

Команда створення такої змінної має вигляд:
var = IntVar()

<ім'я перемикача> = Radiobutton(text = <текст підпису>, variable =<назва змінної>, value = <значення змінної>)

Елементи вибору. Прапорці

Кожний об’єкт класу Checkbutton повинен мати свою змінну — екземпляр класу IntVar():
cb_var = IntVar()
cb_var.set(0)

сb = Checkbutton(text = "<підпис>", variable = cb_var, onvalue = 1, offvalue = 0)

Шкала вибору 

var=DoubleVar()

Ім'я = Scale(root, orient=HORIZONTAL,length=300, from_=0, to=100, tickinterval=10, resolution=5, variable=var)

Ім'я.pack()

 

 

root.mainloop()

 

Завдання

Завдання 1

тест

 

0