Школа 24, м. Тернопіль

Інтелектуальний КЛУБ Горизонт

youtube

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00 [5 Голоса (ів)]
Як зробити ідейно-художній аналіз вірша
 
   Провести аналіз ліричного твору не дуже просто, оскільки багато що залежить від особистого суб’єктивного сприйняття поезії. Тим не менш, існують певні схеми аналізу, які допомагають більш чітко структурувати аналіз. Єдиної схеми або плану аналізу віршованого тексту немає, але в будь-якому випадку він повинен показувати, наскільки добре і глибоко читач зрозумів вірш.
   Починаючи працю над твором, вкажіть автора, назву вірша, дату його написання. Якщо потрібно, вкажіть декілька подій з життя поета, які вплинули на створення аналізованого вірша.
Вкажіть тему вірша. Запитайте себе: «Про що говорить поет у цьому творі?». Віршовані твори можуть бути про любов, патріотизм, громадянську позицію. Деякі описують пейзажі і красу природи; інші є роздумами на філософські теми.
   Крім теми, іноді потрібно визначити також ідею або головну думку твору (чи мотиви). Подумайте, що саме доносить до читача поет, яке «послання» криється в його словах. Основна думка відображає ставлення поета до написаного, вона є ключовим фактором для істинного розуміння літературного твору. Якщо автор твору торкнувся відразу кілька проблем, перерахуйте їх і виділіть одну в якості головної проблеми.
   Проаналізуйте сюжет. Напишіть, що відбувається у творі, виділіть основні події та конфлікти. Пропустіть цей пункт аналізу, якщо вірш є безсюжетним.
Напишіть, до яких художніх засобів і стилістичних прийомів вдавався автор в даному творі. Наведіть конкретні приклади з вірша. Вкажіть, з якою метою автор використовував той чи інший прийом (стилістичні фігури, тропи тощо), тобто який ефект був досягнутий. Наприклад, риторичні запитання і звертання підвищують увагу читача, а використання іронії говорить про глузливе ставлення автора і т.п.
   Проведіть аналіз особливостей композиції вірша.
   Схарактеризуйте римо-ритмічні особливості (розмір, рима і ритм). Яке значення має використання того чи іншого розміра (рими) для досягнення автором поставлених цілей?
   Вкажіть особливості образу ліричного героя. Бажано не пропускати цей пункт в аналізі вірша. Пам’ятайте, що в будь-якому творі присутнє авторське «Я».
   Напишіть, до якого літературного напряму належить твір (романтизм, сентименталізм, модернізм і т.п.). Вкажіть, до якого жанру належить даний вірш (елегія, поема, сонет і т.п.).
   У заключній частині аналізу напишіть ваше особисте ставлення до вірша. Вкажіть, які емоції він у вас викликає, над чим змушує замислитись.
0